Terug
Verder

Duurzaamgebruik B.V. en duurzaamheid

Het verbeteren van het klimaat is een zaak van iedereen. Ook Duurzaamgebruik B.V. neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Duurzaam ondernemen betekent voor Duurzaamgebruik B.V. het gebruik van duurzame materialen en energiebesparende maatregelen. De Duurzame Waterwoning is een woning die nagenoeg zelfvoorzienend is.

Duurzaamheid in de praktijk: De Duurzame Waterwoning.

Op de Duurzame Waterwoning wordt alle energie aan boord opgewekt en ook het water wordt zelf gezuiverd. De Waterwoning is de eerste energiezuinige woning in Nederland die volledig onafhankelijk is van nutsvoorzieningen. Het is niet verbonden met nutsvoorzieningen op het land. Aan boord bevinden zich installaties om zelf energie en warmte op te wekken en water te zuiveren. Dat gebeurt op zeer energiezuinige wijze. De installaties aan boord zijn innovatief en duurzaam, en tegelijk toch gemakkelijk in gebruik. ‘Gewoon' en onbezorgd wonen is de norm.

Eigen waterzuivering

Een nuttige tuin: zo kan het ecologische zuiveringssysteem van de Duurzame Waterwoning genoemd worden. Het zogeheten helofytenfilter bestaat uit rietvegetatie en bacteriën, die zich bevinden in twee smalle bakken die naast de Waterwoning worden afgemeerd. Na het helofytenfilter wordt het water via omgekeerde osmose verder gezuiverd voor huishoudelijk gebruik. Dit proces vraagt nauwelijks energie. Het deel dat opnieuw voor consumptie en douchen geschikt moet worden gemaakt, wordt tot 87°C verhit alvorens het wordt opgeslagen in voorraadtanks.

Eigen elektriciteitscentrale

De Duurzame Waterwoning genereert haar eigen elektriciteit door een combinatie van zonnecellen en een zeer zuinige dieselgenerator. De warmte van de generator wordt gebruikt voor cv en kraanwater. Is er warmte over (in zomer en voorjaar) dan wordt dat gebruikt voor warmwateraanvoer naar de witgoedapparatuur. De Duurzame Waterwoning is standaard uitgerust met een energiezuinige vaatwasser, wasmachine, droger en koelkast. Dit totaalpakket zorgt voor een flinke besparing op energie. Een gemiddeld huishouden zal op de Duurzame Waterwoning zo'n duizend liter brandstof per jaar verbruiken.

Eigen warmteopwekking

De warmte die nodig is aan boord, komt uit drie bronnen: zonne-energie, restwarmte van de dieselgenerator en een warmtepomp. Bij volle zon levert de zonneboiler water dat warm genoeg is voor douchen aan boord (+65°C). Is de temperatuur lager, dan wordt het water naar de (lage temperatuur) vloerverwarming gevoerd en zorgt de dieselgenerator voor warm douche- en tapwater.
Een warmtepomp onder de boot wekt de rest van de benodigde warmte op.

Optimale isolatie en ventilatie

Er is alles aan gedaan om de woning zeer energiezuinig te maken. De gevelisolatie heeft een minimale Rc-waarde van 4,0 m2K/W. De Duurzame Waterwoning heeft superisolerende beglazing (dubbel glas gevuld met speciaal gas en een warmtewerende metaalcoating). Via een luchtwarmtewisselaar wordt de warmte van de uitstromende ventilatielucht meegeven aan de verse instromende lucht, zodat ventileren nauwelijks energie kost. Voordeel: in de zomer werkt deze luchtwarmtewisselaar andersom, als een koelsysteem.

Toekomst zonder brandstof

In het ontwerp van de boot is rekening gehouden met alternatieve energiemogelijkheden die bijna productierijp zijn. Zo kan de dieselmotor ook draaien op biodiesel. Desgewenst kan hij worden vervangen door de veel rendabeler stirlingmotor. De accu's kunnen op termijn worden vervangen door de goedkopere en kleinere brandstofcel. In de toekomst wordt het zelfs mogelijk geheel op zonne-energie te draaien. Dan is fossiele brandstof volstrekt overbodig.

Informatie

Heeft u vragen over de Duurzame Waterwoning neemt u dan telefonisch contact op, of stuur een mail naar info@duurzaamgebruik.nl